betaling/Information

INFO

Tilmelding

Man kan tilmelde sig på Hold (ved udsolgte hold kan man komme på venteliste).
Man bliver optaget på de forskellige hold i den rækkefølge, som tilmeldingerne sker.

Betaling kan ske ved bankoverførsel. Bank-kontoudskrift kan anvendes som kvittering.

Bank

Nordea Bank reg.nr.: 2133 konto: 8495606997 Ved brug af webbank: 21338495606997
OBS: Husk HOLD-NR og NAVN ved indbetalinger!


Medbragte værdigenstande
Bemærk venligst, at foreningen ikke påtager sig ansvar for medbragte værdigenstande

- så lad mobiltelefonen, smykker og penge blive hjemme.

Gentofte Idræt Og Fritid’s regler:

Betaling for undervisningen 
Betalingensfristen fremgår ved tilmelding. Der tillægges et gebyr på 50 kr. ved evt. rykker. Betales der stadig ikke, kan eleven ikke længere modtage undervisning, og pladsen tilbydes en elev fra ventelisten.

Fra-/udmeldelse 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. e-mail på info@GIOF.dk Udmeldelse kan ikke ske via instruktøren. 
Udmeldelse inden sæsonstart skal ske senest 20. august. Herefter gælder reglerne for betaling ved udmeldelse som nedenfor beskrevet: 
For elever, der er optaget til undervisning fra sæsonstart, gælder følgende:

  • Ved udmeldelse fra 16. august til den 31. oktober tilbagebetales antallet af ubrugte lektioner, minus et administrationsgebyr på 100,-
  • Ved udmeldelse efter 31. oktober tilbagebetales lektionerne fra 1. januar til sæsonens udløb i april, minus et administrationsgebyr på 100,-
  • For elever, der optages til undervisning efter sæsonstart, gives ingen kompensation for tabt undervisning, før efter 1.dec.

Der kan kun dispenseres fra disse regler ved flytning fra Gentofte Kommune eller elevens længerevarende sygdom. 

Udmeldelse fra ventelisten kan ske når som helst. Elever på ventelisten, der ikke overholder svarfrister i forbindelse med tilbud om ledige pladser i løbet af sæsonen, vil blive betragtet som udmeldt. 

Sygdom og fravær

Elevens fravær eller aflysning erstattes ikke. 

 

Hvis instruktøren er fraværende, søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen.

GIOF’s sæson varer fra primo september til primo april, og følger skolens ferieplan.  

Vi har forlænget sæsonen til ultimo april og tager højde for evt. aflysninger i løbet af sæsonen.

Tilbagebetaling af aflyste tider, finder sted fra og med fjerde aflysningsgang.

Aflysninger sker pr. sms eller email. 

 

Forsikring / Ulykkesforsikring
Mange tror at børnene er forsikrede, når de opholder sig i institution, skole og idrætsforeninger. Det er langt fra altid tilfældet, og selv hvis der findes sådan forsikring, dækker den ikke barnet i fritiden. Institutioner, skoler og idrætsforeninger kan have en såkaldt kollektiv ulykkes forsikring, det er en forsikring med begrænset økonomisk dækning og kun for de timer barnet opholder sig der. GIOF har INGEN kollektiv forsikring. Vi vil gerne opfordre alle holddeltagere til at undersøge sine forsikringsforhold.

 

Fotografering

I GIOF vil vi gerne krydre vores hjemmeside med fotos fra holdene, opvisningerne mm. Det hænder også, at vi bliver omtalt i aviser o. lign. Hertil tager vi ind imellem fotos. Det er vigtigt at holddeltagere selv gør opmærksom på, hvis de IKKE vil deltage på de fotos der tages.

Engagement, ris og ros
Vores instruktører møder op med en plan for undervisningen, og forventer ligeledes en møde- og deltagelses- disciplin fra deltagerne. Instruktøren er fra foreningens side blevet bedt om at rapportere evt. dårlig opførsel videre til bestyrelsen og de involverede. Det er specielt vigtigt på børneholdene, hvor alle gerne skulle have en god og sjov oplevelse.

Instruktørerne tager gerne imod ris og ros, og al ris vil af foreningen blive taget som en opfordring til at få hurtigt fokus på problemet, og løst opgaven. Evt. problemer kan også rettes til vores instruktøransvarlige.

Se også FAQ ("Ofte Stillede Spørgsmål")